Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.885
Online: 36
 VIDEO
Mường Ảng tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp.

Mường Ảng tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp.

Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền đang được huyện Mường Ảng thực hiện toàn diện, đồng bộ, hình thức sinh...

Mường Ảng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mường Ảng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, huyện Mường Ảng xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị cấp bách hàng đầu, trong đó chủ động ban hành chỉ thị các công văn, kế hoạch và hướng dẫn của các ngành có liên quan tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh các...

Tuổi trẻ huyện Mường Ảng góp sức phòng chống dịch Covid - 19.

Tuổi trẻ huyện Mường Ảng góp sức phòng chống dịch Covid - 19.

Việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định, mà đều xuất phát từ trái tim, khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, chính là dịp thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết. Phát huy tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng tuổi trẻ huyện...