Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.870
Online: 33

Họ và tên: Bùi Minh Thế

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy

Sinh ngày: 06 tháng 02 năm 1959

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: