Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÓ PHÒNG

 

 

Họ và tên: Kiều Xuân Hoàng

Chức vụ:  Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 02 tháng 12 năm 1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Tây

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.6298888

 

 

 

Họ và tên: Lù Văn Cường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 13 tháng 11 năm 1987

Dân tộc: Thái

Quê quán: Ẳng Cang - Mường Ảng - Điện Biên

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.818
Online: 21