Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.864
Online: 29

Họ và tên: Hoàng Thanh Hải

Chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 29 tháng 8 năm 1971

Dân tộc: Thái

Quê quán: P. Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Trình độ học vấn: 10/10                            

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệp

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 09 tháng 5 năm 1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12                           

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Lê Tiến Dũng

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 01 tháng 6 năm 1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Thiên, Thọ  Xuân, Thanh Hóa

Trình độ học vấn: 10/10                          

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: