Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.901
Online: 15

 

Họ và tên: Trương Quang Hải

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 05 tháng 01 năm 1960

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy,  Phó Chủ tịch HĐND huyện   

Sinh ngày: Ngày 13 tháng 5 năm 1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam         

Trình độ học vấn: 12/12                     

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam  

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Hoàng Thanh Hải

Chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 29 tháng 8 năm 1971

Dân tộc: Thái

Quê quán: P. Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Trình độ học vấn: 10/10                            

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: