Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Hải

Chức vụ: Chánh Văn Phòng HĐND - UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 07 tháng 5 năm 1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3865.871

 
 
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.601
Online: 15