Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.876
Online: 35
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
261/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định V/v thu hồi 52,77m2 đất gia đình ông Lò Văn Lại, bà Lù Thị Hiêng địa chỉ thửa đất: Bản Cang, xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
256/UBND-LĐTBXH 10/03/2020 Công văn về việc phối hợp, hỗ trợ thông tin đến người người lao động về các biện pháp phòng chông dịch Covid - 19 (nCov)
163/UBND-TN&MT 21/02/2020 Công văn về việc niêm yết Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Mường Ảng
02/2020/QĐ-UBND 13/02/2020 Quyết định về việc quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
107/UBND-TP 11/02/2020 Công văn về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
14/KH-UBND 03/02/2020 Kế hoạch Phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện Mường Ảng
106/QĐ-UBND 03/02/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Mường Ảng
50/UBND-VP 14/01/2020 Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của UBND tỉnh Điện Biên
1432/UBND-VP 31/12/2019 Công văn về việc triển khai Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số: 40/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán địa phương năm 2018 của huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
2641/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017 của huyện Mường Ảng
986/QCPH-UBND-HĐ 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mường Ảng
989/QCPH-UBND-HCCB 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội Cựu chiến binh huyện Mường Ảng
988/QCPH-UBND-HLHPN 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng
985/QCPH-UBND-HND 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội nông dân huyện
987/QCPH-UBND-LĐLD 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Liên đoàn lao động huyện Mường Ảng