Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 91.856
Online: 24
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/UBND-VP 28/10/2019 Về việc thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
47/UBND-VP 24/10/2019 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
1533/QĐ-UBND 21/10/2019 Quyết định về việc thu hồi 180,8m2 đất của ông Lò Văn Hoan, bà Lò Thị Diên - địa chỉ thửa đất: Bản Bó Mạy, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
64/VP-KSTT 16/10/2019 Công văn về việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia
173/KH-UBND 15/10/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở, tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Mường Ảng lần thứ III, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1522/QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định về việc thu hồi 182,20 m2 đất của gia đình bà Lù Thị Ún - Cư trú: bản Hón, thị trấn Mường Ảng để làm mặt bằng xây dựng công trình: Chi cục thống kê huyện Mường Ảng
1523/QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định về việc thu hồi 862,60 m2 đất của gia đình bà Quàng Thị Nọi - Cư trú: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng để làm mặt bằng xây dựng công trình Chi cục thống kê huyện Mường Ảng
63/VP-KSTT 09/10/2019 Công văn về việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia
45/UBND-VP 01/10/2019 Công văn về việc thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
1488/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định V/v chỉnh lý hồ sơ địa chính tên chủ sử dụng đất của thửa đất số 63, tờ bản đồ số 7 tại TDP 9, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên từ tên ông Trần Văn Tiến sang tên bà Ngô Thị Ba - Cư trú: TDP3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
1018/UBND-TK 30/09/2019 Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo lĩnh vực phụ trách
1446/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định về việc thu hồi 155,49 m2 đất và chỉnh lý 74,67 m2 đất gộp vào thửa đất số 11, tờ bản đồ số 48 của ông Tòng Văn An (bà Lường Thị Hoa) địa chỉ thửa đất: Bản Bó Mạy, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
44/UBND-VP 27/09/2019 Công văn về việc thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
1417/QĐ-UBND 26/09/2019 Quyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mường Ảng
723/QĐ-UBND 24/06/2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Mường Ảng
Số: 40/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán địa phương năm 2018 của huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
2641/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017 của huyện Mường Ảng
986/QCPH-UBND-HĐ 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mường Ảng
989/QCPH-UBND-HCCB 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội Cựu chiến binh huyện Mường Ảng
988/QCPH-UBND-HLHPN 01/09/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng