Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
398/BC-UBND 19/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
1703/QĐ-UBND 07/09/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất thuê của hộ ông Trần Như Đồng và Bà Nguyễn Thị Hường- địa chỉ thửa đất: tổ dân phố 4 TTMA
1660/QĐ-UBND 03/09/2020 Quyết định v/v cho phép ông Nguyễn Văn Luân và bà Nguyễn Thị Sâm - cư trú tại TDP 5, TTMA được chuyển mục đích sử dụng từ đất bằng trồng cây hàng năm khác trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở
1659/QĐ-UBND 03/09/2020 Quyết định v/v hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD ( trang số 01) số phát hành BB:335104, số vào sổ GCN CH00102 do UBND huyện MA cấp ngày 13/4/2010 cho ông Lò Văn Chủ và bà Nguyễn Thị Quyên - cư trú tại bản Chợ, xã BÚNG LAO huyện MA
1554/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CP 016901, số vào sổ cấp GCN CH01959 đã cấp cho ông Tình và bà Nghĩa cư trú tại bản Huổi Hỏm xã Ẳng Tở do UBND huyện Mường Ảng đã cấp ngày 18/1/2019
1022/UBND-YT 05/08/2020 Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
987/UBND-YT 28/07/2020 Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
716/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS443088, do UBND huyện MA cấp ngày 7/11/2014 cho bà Trần Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Tính - cư trú tại TDP9 thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng
717/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS443063, do UBND huyện Mường Ảng cấp ngày 20/11/2014 cho ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Bùi Thị Vui- cư trú tại TDP 3 thị trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng
126/BCG-TCKH 21/05/2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2020
93/BCG-TCKH 17/04/2020 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2020
75/KH-UBND 10/04/2020 Kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2020
65/KH-BCĐ 06/04/2020 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
70/KH-UBND 06/04/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2020 huyện Mường Ảng
05/CV-TCKH 01/04/2020 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020, huyện Mường Ảng
261/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định V/v thu hồi 52,77m2 đất gia đình ông Lò Văn Lại, bà Lù Thị Hiêng địa chỉ thửa đất: Bản Cang, xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
256/UBND-LĐTBXH 10/03/2020 Công văn về việc phối hợp, hỗ trợ thông tin đến người người lao động về các biện pháp phòng chông dịch Covid - 19 (nCov)
163/UBND-TN&MT 21/02/2020 Công văn về việc niêm yết Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn huyện Mường Ảng
02/2020/QĐ-UBND 13/02/2020 Quyết định về việc quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
107/UBND-TP 11/02/2020 Công văn về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 169.525
Online: 22