Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 38.235
Online: 7

Ngày 20, 21/12/2017, HĐND huyện Mường Ảng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp HĐND huyện Mường Ảng đã thông qua 19 báo cáo, 11 tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban của HĐND huyện, báo cáo của Tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân, chi cục thi hành án dân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, mục tiêu giải pháp năm 2018 và nghe Đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XIV.

Đ/c Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư TT Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong năm 2017, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, phát triển đúng hướng, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản phẩm năm 2017 toàn huyện ước đạt trên 1.283 tỷ đồng, tăng 193 tỷ so với năm 2016, đạt 104% kế hoạch. Tổng sản lượng cây có hạt cả năm đạt gần 18.600 tấn, đạt trên 100% kế hoạch. Tổng đàn gia súc của huyện gần 54 nghìn con. Huyện trồng mới được gần 60ha cà phê, nâng tổng số diện tích cà phê toàn huyện lên trên 3.300ha, sản lượng ước đạt trên 7.200 tấn, đạt 118,7% kế hoạch. Công tác trồng rừng cũng đạt kết quả tốt, huyện trồng mới được gần 400ha rừng sản xuất, độ che phủ đạt gần 30%. Trong xây dựng nông thôn mới duy trì 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 11/19 tiêu chí. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 460 tỷ đồng đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân trên địa bàn ước đạt 13,8 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Các lĩnh vực thu hút đầu tư, tài nguyên môi trường cũng được huyện quan tâm phát triển. Trong năm 2017 huyện đã cấp được trên 700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó các lĩnh vực văn hóa – xã hội, tư pháp, cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh cũng được huyện quan tâm chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 40 trường học các cấp trong đó có 26 trường đạt chuẩn quốc gia. Các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm, tỉ lệ hộ nghèo của huyện giảm 6,45% xuống còn 41,3%, đạt trên 161% kế hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đ/cTrương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Kỳ họp này HĐND huyện Mường Ảng cũng giành phần lớn thời gian cho phần chất vấn và trả lời chất vấn. Hầu hết các câu hỏi chất vấn của đại biểu đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải được những quan tâm, bức xúc của cử tri gửi đến các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Không khí chất vấn thẳng thắn, đầy trách nhiệm, đối thoại với tinh thần xây dựng cao. Phần trả lời chất vấn của UBND huyện đã đi thẳng vào các nội dung đại biểu đặt ra, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu, đã trả lời hết câu hỏi, nêu được nguyên nhân và xác định trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện trong thời gián tới, xoay quanh các vấn đề hiệu quả của việc cung ứng cây, con giống theo nghị quyết 30a, vấn đề trồng rừng sản xuất, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trồng mới diện tích cà phê và tìm đầu ra cho sản phẩm cà phê Mường Ảng, chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Đặc biệt các đại biểu quan tâm tới các vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình trên địa bàn và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua 11 nghị quyết: về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an năm 2018; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện về quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách huyện từ năm 2015 đến năm 2017; Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết 54/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 và Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2018.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Mường Ảng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 Nguyễn Hoàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: