Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 48.223
Online: 7

Ngày 8/8/2017, tự vệ khối HĐND – UBND huyện tổ chức bế mạc huấn luyện dân quân tự vệ, tới dự chỉ đạo có đồng chí Lê Tiến Dũng, phó chủ tịch UBND huyện.

Tham gia huấn luyện có trên 40 cán bộ chiến sỹ, trong đó có 3 tiểu đội thuộc khối HĐND – UBND huyện và một tiểu đội Kho bạc nhà nước huyện.

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ được nghiên cứu quán triệt, học tập chính trị về âm mưu thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Học tập kỹ thuật sử dụng các loại vũ khí được trang bị; Kết thúc huấn luyện qua kiểm tra bắn đạn thật đơn vị được đánh giá đạt loại khá với 3 đồng chí đạt loại giỏi; 24 đồng chí đạt loại khá và 6 đồng chí đạt yêu cầu.

Thông qua huấn luyện góp phần nâng cao trình độ nhận thức của chiến sỹ về chức năng, nhiệm vụ của mình khi tham gia vào huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đồng thời giúp các chiến sỹ vận dụng linh hoạt các kiến thức đã được tiếp thu vận dụng có hiệu quả trong tình hình thực tế khi có yêu cầu của địa phượng.

                                                                                                                                                                                                                                                         T/h Anh Luân


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.