Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.904
Online: 11

Ngày 01/9, Uỷ ban nhân dân huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân huyện, với các tổ chức đoàn thể huyện. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Hải – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Ủy viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lù Thị Đoan – Phó chủ tịch HĐND huyện;

Để phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Mường Ảng đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác với UBMTTQ huyện; Liên đoàn lao động huyện; Hội Cựu chiến binh; Hội nông dân; Hội phụ nữ; huyện đoàn Mường Ảng. Trong đó, các cơ quan thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên thực hiện cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo quy định và một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Thông qua chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan, giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội với quần chúng nhân dân./.

T/h: Nguyễn Hưởng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: