Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 48.576
Online: 30

Ngày 17/01, Huyện Mường Ảng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018 các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Mường Ảng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 18.500 tấn, đạt 100,6% kế hoạch giao. Huyện đã trồng mới được 76 ha cây cà phê, 80 ha cây ăn quả, độ che phủ rừng của huyện đạt 30,09%; thị trấn Mường Ảng được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 25,4 tỷ đồng, tăng 11,6 tỷ đồng so với năm 2017, đạt trên 186% kế hoạch. Huyện đã cấp được 700 GCNQSDĐ; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 4,83% xuống còn 36,21%...

Năm 2019, huyện Mường Ảng đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp chủ yếu: phấn đấu tổng sản lượng lương thực trên địa bàn đạt trên 18.500 tấn; trồng mới 120 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, 300 ha rừng; tập trung các nguồn lực giúp xã Búng lao cơ bản đạt xã nông thôn mới; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 39,8 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%...

Đ/c Hoàng Thanh Hải PTB Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, UBND huyện Mường Ảng đã tặng giấy khen cho 57 tập thể, 163 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

T/h: Nguyễn Hưởng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: