Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 93.295
Online: 38

Thực hiện Hướng dẫn số 05- HD/HU, ngày 23/9/2019 của Huyện ủy Mường Ảng về việc giải thể, sáp nhập, thành lập chi bộ, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể sau khi sáp nhập, đổi tên bản, tổ dân phố.

Hội LHPN huyện đã kịp thời hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở các bước tổ chức việc giải thể, sáp nhập các chi hội trong diện sáp nhập theo Quyết định 885/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Qua đó các cơ sở Hội phụ nữ đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy văn bản hướng dẫn của Hội LHPN huyện, phối hợp với chi ủy viên phụ trách chi bộ làm tốt công tác giới thiệu nhân sự chi hội trưởng, chi hội phó. Đồng thời công bố quyết định giải thể, sáp nhập chi hội phụ nữ cùng với giải thể sáp nhập chi bộ bản, tổ dân phố.

Đến ngày 11/10/2019 đã có Hội phụ nữ thị trấn Mường Ảng và xã Mường Lạn đã thực hiện công bố giải thể, sáp nhập chi hội phụ nữ đồng thời cùng với giải thể sáp nhập chi bộ bản, tổ dân phố. Việc thực hiện giải thể, sáp nhập chi hội phụ nữ cùng lúc với chi bộ tổ dân phố, bản là rất phù hợp vì như vậy sẽ có sự tham gia đầy đủ nhân dân, hội viên phụ nữ, nhất là hiện nay khi các xã đang bước vào vụ thu hoạch lúa, cà phê…sẽ rất khó triệu tập đầy đủ hội viên, phụ nữ trong hội nghị riêng.

Nguyễn Thị Hà 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: