Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 93.286
Online: 29

Chiều ngày 13/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban BCĐ TW dự và chủ trì Hội nghị.Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Ảng có đồng chí Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện.

Theo kế hoạch, từ 0h ngày 1.4.2019, Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện trên toàn quốc, thời gian thu thập thông tin đến ngày 25.4.2019. Để chuẩn bị tổng điều tra, BCĐ các cấp đã tổ chức 77 hội nghị tập huấn cấp tỉnh, khoảng 2.500 hội nghị tập huấn cấp huyện. Lực lượng tham gia Tổng điều tra gồm khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra (không bao gồm người tham gia lập bảng kê hộ).

Công tác thiết lập mạng lưới điều tra về bảng kê hộ dân cư đã hoàn thiện vào ngày 20.1.2019. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra (trong đó có 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%.

Đối với huyện Mường Ảng đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cơ bản đã hoàn thành. 10/10 xã, thị trấn đã hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền và phân chia ranh giới địa bàn điều tra; Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, lập bảng kê số hộ và số người cho thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin cho Ban chỉ đạo cấp huyện; ban chỉ đạo cấp xã; tổ trưởng và điều tra viên các xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị mà BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp năm 2019 đã thực hiện. Để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền và thành viên BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở phải quán triệt về mục đích, yêu cầu, bối cảnh, quy mô về cuộc Tổng điều tra tới tất cả người dân. Tổng điều tra phải đạt chất lượng cao, thông tin về số liệu phải chính xác. Các địa phương đảm bảo đúng tiến độ, an toàn trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính bảo mật về thông tin. Tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về cuộc Tổng điều tra, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra. BCĐ cấp xã phải chuẩn bị đầy đủ phiếu hỏi điều tra theo yêu cầu của BCĐ Trung ương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: