Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 93.298
Online: 41

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), UBND huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao chào mừng ngày Tết độc lập.

Các hoạt động tổ chức chào mừng Quốc khánh 2/9

Tại thị trấn Mường Ảng và hầu hết các xã đã diễn ra các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao, trong đó chú trọng các môn thể thao dân tộc truyền thống như: Kéo co, Đẩy gậy, Tung còn, Bắn nỏ … cũng như tổ chức một số môn thể thao hiện đại, như: Cầu lông, Bóng chuyền. Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân, các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền giá trị lịch sử, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức cổ động trực quan.

Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp Nhân dân, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Thị Thanh 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: