Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 24/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Mường Ảng tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 năm 2020.

Trong thời gian 4 ngày trên 40 học viên là cán bộ, đảng viên được các báo cáo viên trong hội đồng giáo dục QP&AN huyện truyền đạt 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm, của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong cách toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyên đề về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Chuyên đề về Biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của các luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP&AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho các học viên những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới, từ đó vận xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Kết thúc lớp bồi dưỡng 100% học viên đạt khá giỏi, được Trung tâm Chính trị huyện cấp chứng chỉ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 316.806
    Online: 30