Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 29/10, UBND huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019. Đồng chí Đinh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện giới thiệu những nội dung cơ bản: Luật Dân quân tự vệ 2019; Nghị định số 72 ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Nghị định số 02 ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019; các nghị định của Chính phủ quy định về việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; về sỹ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam; chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh…

Thông qua hội nghị, sẽ giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 316.709
    Online: 73