Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 48.586
Online: 20

Chiều ngày 5/2, UBND huyện Mường Ảng đã công bố các quyết định về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện Mường Ảng. Đến dự có đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm quản lý đất đai được thành lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện. Sáp nhập 3 đơn vị gồm: Trạm khuyến nông khuyến ngư; Trạm bảo vệ thực vật; Trạm thú y thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Đài Truyền thanh – Truyền hình và sự nghiệp Văn hóa – Thông tin.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình có chức năng tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng ban chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có chức năng tham mưu giúp UBND huyện triển khai, thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công lập về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản; triển khai các hoạt động khuyến nông, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y...

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng ban chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

 Trung tâm Quản lý đất đai có chức năng giúp UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ: tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thuộc địa bàn quản lý của huyện.  

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng ban chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Trung tâm Quản lý đất đai.

Đây là mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Do vậy yêu cầu đội ngũ cán bộ, viên chức của các đơn vị được sáp nhập lần này phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và nêu cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm với công việc được giao, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành.

Nguyễn Hoàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.