Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 88.902
Online: 8

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp xã của huyện Mường Ảng, xã Ẳng Cang đã và đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Xã Ẳng Cang có diện tích tự nhiên trên 5.400ha. Toàn xã có 1.585 hộ với trên 7.400 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86%  dân số, cuộc sống của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, cán bộ và nhân dân xã Ẳng Cang đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 – 2020 đề ra. Đến nay, tổng sản lượng lương thực cây có hạt của xã đạt trên 3.100 tấn đạt 84,7% so với nghị quyết đại hội; Thu hút đầu tư trên 12 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; xã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, công tác văn hóa xã hội của địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn xã có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia; 6/6 cơ quan đơn vị văn hóa; 3/18 bản có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 44,98% giảm 3,52% so với đầu nhiệm kỳ. 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, công tác giáo dục chính trị, xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ xã quan tâm, chú trọng. Nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể. Về điều này, Bí thư Đảng ủy xã Ẳng Cang chia sẻ: “Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng bộ xã đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đề ra giải pháp cụ thể để tập trung cho công tác phát triển đảng viên. Hoạt động của hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới theo hướng “sát dân, gần cơ sở”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã kết nạp được 97 đảng viên mới. Đến nay, toàn Đảng bộ xã có 335 đảng viên đang sinh hoạt tại 24 chi bộ trực thuộc”.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, xã Ẳng Cang đã giành nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh và công tác xây dựng Đảng. Đó là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục bước sang nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều thắng lợi mới. Với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng xã Ẳng Cang cơ bản đạt xã nông thôn mới trước năm 2025”./.

Vui tết Nào pê trầu cùng bà con nhân dân bản Pú Súa Xã Ẳng Cang

Nông dân xã Ẳng Cang tham gia mô hình trồng lúa chất lượng cao

Nông dân xã Ẳng Cang thu hoạch vụ mùa

Anh Luân


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: