Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
391/UBND-LĐTB&XH 10/03/2023 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
08/03/2023 Tài liệu họp đề án 06
26/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng
27/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2012
28/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo nội dung phỏng vấn viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng
29/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo nội dung phỏng vấn công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022
790/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022
791/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022.
138/UBND-VP 03/02/2023 Về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
10/SY 01/02/2023 Về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh
712/QĐ-UBND 30/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND huyện Mường Ảng ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ năm 2022
15/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng
13/KH-UBND 16/01/2023 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
04/TB-UBNd 16/01/2023 Thông báo tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã
102/NQ-TTHĐND 10/01/2023 Nghị quyết về việc Điều chỉnh Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện IV, nhiệm kỳ 2021-2026
4533/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB xây dựng công trình: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt-Pá Sáng, huyện Mường Ảng,
730/BC-UBND 19/12/2022 Báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ( còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 695/BC-UBND, còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình 2486/TTr-UBND, thẩm tra 124)
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.267.887
Online: 62