Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
502/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với nọi dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
13/09/2022 Tài liệu họp HĐND huyện kỳ thứ 6
13/09/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (Kỳ họp chuyên đề) ngày 14/9/2022
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File1)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File2)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File 3)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (file 4)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File 5 còn tiếp các đồng chí để ý cập nhật)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 H|ĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2022 (File 6 Bổ sung)
17/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HDND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (bổ sung)
398/BC-UBND 19/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
1703/QĐ-UBND 07/09/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất thuê của hộ ông Trần Như Đồng và Bà Nguyễn Thị Hường- địa chỉ thửa đất: tổ dân phố 4 TTMA
1660/QĐ-UBND 03/09/2020 Quyết định v/v cho phép ông Nguyễn Văn Luân và bà Nguyễn Thị Sâm - cư trú tại TDP 5, TTMA được chuyển mục đích sử dụng từ đất bằng trồng cây hàng năm khác trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở
1659/QĐ-UBND 03/09/2020 Quyết định v/v hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD ( trang số 01) số phát hành BB:335104, số vào sổ GCN CH00102 do UBND huyện MA cấp ngày 13/4/2010 cho ông Lò Văn Chủ và bà Nguyễn Thị Quyên - cư trú tại bản Chợ, xã BÚNG LAO huyện MA
1554/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CP 016901, số vào sổ cấp GCN CH01959 đã cấp cho ông Tình và bà Nghĩa cư trú tại bản Huổi Hỏm xã Ẳng Tở do UBND huyện Mường Ảng đã cấp ngày 18/1/2019
1022/UBND-YT 05/08/2020 Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
987/UBND-YT 28/07/2020 Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
109/GM-HĐND 23/06/2020 Giấy mời họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021
107/GM-HĐND 22/06/2020 Giấy mời Cho ý kiến các văn bản dự thảo của Thường trực HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 13
106/GM-HĐND 22/06/2020 Dự kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 960.027
Online: 44