Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 09 tháng 5 năm 1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12                           

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Đinh Văn Sơn

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

Sinh ngày: Ngày 01 tháng 02 năm 1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công

Trình độ lý luận chính trị: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 282.575
Online: 17