Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện   

Sinh ngày: Ngày 13 tháng 5 năm 1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Trình độ học vấn: 12/12                            

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Lù Thị Đoan

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện   

Sinh ngày: Ngày 06 tháng 6 năm 1965

Dân tộc: Thái

Quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Trình độ học vấn: 12/12                            

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Hà Cầm Hồng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện   

Sinh ngày: Ngày 04 tháng 6 năm 1980

Dân tộc: Thái

Quê quán: Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Trình độ học vấn: 12/12                            

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.185.822
Online: 25