Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2028/QĐ-UBND 24/05/2023 V/v phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB xây dựng công trình: Nâng cấp đường dân sinh bản Thái, xã Mường Đăng (đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái), huyện Mường Ảng (đợt V)
993/UBND-VHTT 22/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
121/KH-UBND 11/05/2023 Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2023
391/UBND-LĐTB&XH 10/03/2023 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
26/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng
27/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2012
28/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo nội dung phỏng vấn viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng
29/TB-HĐTD 13/02/2023 Thông báo nội dung phỏng vấn công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022
790/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022
138/UBND-VP 03/02/2023 Về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
10/SY 01/02/2023 Về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh
712/QĐ-UBND 30/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND huyện Mường Ảng ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ năm 2022
15/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng
13/KH-UBND 16/01/2023 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
730/BC-UBND 19/12/2022 Báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
TLH 01/12/2022 Tài liệu họp UBND huyện Tháng 11 năm 2022
26/KH-UBND 11/02/2019 Kế hoạch tham gia Lễ hội Hoa ban năm 2019 và Ngày hội Văn Hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.368.846
Online: 30