Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 17/2, Công đoàn cơ sở khối Đảng huyện Mường Ảng tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020.

Công đoàn cơ sở khối Đảng huyện Mường Ảng có 31 cán bộ công chức, viên chức. Trong năm 2019, Cơ quan khối Đảng Huyện ủy đã đã chủ động tích cực làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện. Nhất là tham mưu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong năm, khối cơ quan Huyện Ủy đã tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết; tham mưu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để có hướng khắc phục trong thời gian tới, thông qua báo cáo thi đua năm 2019 và phát động thực hiện phong trào thi đua năm 2020, nghe công khai tài chính, tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020./.

 

Tin, ảnh: Anh Luân


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 740.399
Online: 29