Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Những ngày này tại xã Ẳng Tở, các cán bộ, đảng viên đều đang bận rộn, khẩn trương chuẩn bị cho Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai đại hội tại các chi bộ và tham dự đại hội điểm, Ðảng ủy xã Ẳng Tở đang nỗ lực hoàn thành các bước cuối, tạo điều kiện thuận lợi nhất tổ chức thành công Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ xã vào tháng 5 tới. Đồng chí Bạc Cầm Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Ẳng Tở, cho biết: “Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, căn cứ Kế hoạch số 111, ngày 30/8/2019 của Huyện ủy Mường Ảng, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy xã đã hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025”.

Theo đó, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị, song vẫn đảm bảo theo đúng các yêu cầu đề ra. Hiện nay, Đảng ủy xã đã thành lập được 3 tiểu ban phục vụ đại hội, gồm: tiểu ban văn kiện, nhân sự và giúp việc. Các tiểu ban cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, từ đó tạo điều kiện cho mỗi cá nhân chủ động thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó Đảng ủy xã cũng tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng quy định.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu xã Ẳng Tở lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, họp thảo luận với sự đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, tổ chỉ đạo đại hội của huyện. Văn kiện đại hội đã đánh giá toàn diện về mọi lĩnh vực, nhấn mạnh kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 của xã, đồng thời thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo. Việc tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện cũng đã được thảo luận, tổng hợp. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phó các đoàn thể, ủy viên Ban Chấp hành Ðảng ủy xã đã được gửi tài liệu văn kiện từ trước để nghiên cứu, cho ý kiến.

Bên cạnh việc chuẩn bị về nhân sự, văn kiện đại hội, những mặt công tác liên quan đến chuẩn bị cho đại hội cũng được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo. Trong đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. Đảng ủy xã đã yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn chú trọng thông tin về Chỉ thị số 35, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp… qua đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ trên địa bàn và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng giao nhiệm vụ cho Công an xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra, thường xuyên nắm tình hình, đảm bảo ANTT địa bàn trước, trong và sau đại hội. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, Ẳng Tở đang dồn lực, tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.891
    Online: 49