Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 13/3, UBND thị trấn Mường Ảng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, năm 2020. Đây là hội nghị điểm về điển hình tiên tiến của huyện Mường Ảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của thị trấn Mường Ảng tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,75% năm 2015 xuống còn 7,08% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Thị trấn có trên 70% số hộ khá, giàu. 9/10 TDP, bản được công nhận là TDP văn hóa...Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Thị trấn Mường Ảng được công nhận là đô thị loại 5.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.960
    Online: 30