Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thưa quý vị và các bạn! Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Mường Ảng đã quan tâm, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, từng bước tăng cường đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ thị trấn Mường Ảng hiện có 15 chi bộ trực thuộc, với 247 đảng viên. Hàng năm được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Huyện ủy, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thị trấn, Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng. Theo đó, bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn đảng viên mới dựa vào lực lượng đoàn viên thanh niên, Đảng bộ thị trấn đã mở rộng nguồn phát triển Đảng từ các hội đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân. Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thu hút hội viên, đoàn viên tham gia, làm cho các đoàn viên, hội viên, gắn bó với tổ chức; khơi dậy ý chí phấn đấu, rèn luyện... Thông qua đó, phát hiện và giúp đỡ quần chúng ưu tú hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy thị trấn giao hàng năm, các Chi bộ đã chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng và có biện pháp khắc phục khó khăn riêng ở đơn vị mình. Các chi bộ tiến hành phân loại quần chúng, xét những quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng Đảng và giao nhiệm vụ để thử thách, có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét đánh giá, góp ý. Với cách làm này, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ thị trấn Mường Ảng đã bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, tiêu chuẩn, thường xuyên đạt và vượt kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 45 đảng viên mới. Đồng chí Lê Thị Trâm, Bí thư Chi bộ TDP 8 cho biết: “Trong quá trình tổ chức thự hiện công tác phát triển Đảng thì Chi bộ đã chỉ đạo các hội, đoàn thể tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ đề ra, trong năm 2019 vừa qua Chi bộ đã kết nạp được 1 Đảng viên mới và giới thiệu được 4 quần chúng ưu tú đi học cảm tình đảng, cho đến năm 2020 này thì đề nghị Đảng ủy thị trấn xem xét kết nạp cho 4 quần chúng được đứng trong hàng ngũ của đảng”.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian qua Chi bộ TDP 9, thị trấn Mường Ảng luôn nêu cao tinh thần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi ủy, duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn hàng tháng, hàng quý. Trong các buổi sinh hoạt dành nhiều thời gian quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của các cấp ủy, Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi những quần chúng ưu tú, giúp đỡ, tuyên truyền về mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng để có hướng phấn đấu vào Đảng. Đối với những quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, các đồng chí đảng viên đã chủ động giới thiệu để Chi bộ xem xét đưa vào diện đối tượng đảng, cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng chí Mai Văn Huynh, Bí thư Chi bộ TDP 9, thị trấn Mường Ảng cho biết: “Đối với Chi bộ TDP 9 của chúng tôi rất chú trọng, quan tâm công tác phát triển Đảng, trong thời gian vừa qua để đạt được những kết quả đó, trước tiên là chi ủy, chi bộ đã thống nhất và bàn cái biện pháp để làm thế nào mà tìm ra được nguồn nhân lực để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để họ có một cái nhận thức và thiết tha dứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Chi Bộ TDP 9 sinh hoạt chi bộ định kỳ

Đồng chí Lò Văn Quyết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Mường Ảng cho biết:Thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng trong thời gian tới Đảng ủy thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kết nạp đảng viên; đồng thời, chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các chi bộ, đoàn thể làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn, phân công nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú để có nguồn phát triển Đảng. Đảng ủy cũng giao cho các hội, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng  nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức để từ đó phát hiện và giới thiệu nguồn vào Đảng, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng, sức mạnh của Đảng bộ...”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.916
    Online: 39