Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nội dung quan trọng trong các tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Thời gian qua, xã Mường Lạn luôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật qua đó đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải bảo đảm 5 tiêu chí được quy định trong các quyết định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Cụ thể là: Bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Để làm được điều này, xã Mường Lạn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, căn cứ vào các tiêu chí đánh giá xã chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của UBND huyện Mường Ảng, xã đã ban hành các chương trình, kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Lò Văn Sớn - Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết: Từ khi có kế hoạch của cấp trên về việc xây dựng xã đạt chuẩn pháp luật, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, cử cán bộ xuống tuyên truyền cho bà con các chỉ thị, nghị quyết, của các cấp, các ngành, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước theo lộ trình, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp bản để bà con thường xuyên được tiếp cận với pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở các bản.

Ông Lò Văn Sớn - Chủ tịch UBND xã Mường Lạn tuyên truyền pháp luật cho nhân dân bản Xuân Lứa

Đồng thời xã cũng đã giao cho từng bộ phận liên quan theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tự chấm điểm. Căn cứ kết quả tự chấm điểm và kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp báo cáo, trình Chủ tịch UBND xã. Chủ tịch UBND xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó có sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Đảm bảo đủ các điều kiện, Chủ tịch UBND xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp huyện để thẩm tra.

Qua công tác tuyên truyền đại đa số công chức và nhân dân đều nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông qua đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật được nâng cao, tạo điều kiện công khai, minh bạch các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước. Qua đó vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng xã Nông thôn mới nói chung và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói riêng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.813
    Online: 15