Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 20/3, Đảng ủy xã Ẳng Cang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2020 và trao huy hiệu 40, 45, 50 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Bí thư Đảng ủy xã trao huy hiệu 40, 45, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn số 07 ngày 12/12/2019 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.646
    Online: 23