Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Vào chiều ngày 21 và 22/3, trên địa bàn huyện Mường Ảng đã xảy ra gió lốc và mưa đá gây thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện và các xã, thị trấn toàn huyện có 5 ngôi nhà bị tốc mái, thủng mái, trong đó 3 nhà thiệt hại từ 30 đến 50%, 2 nhà thiệt hại dười 30%, 5 ha hoa màu bị thiệt hại dưới 30%. Tổng thiệt hại trên 40 triệu đồng.

Để ứng cứu kịp thời và khắc phục có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đưa ra các biện pháp khắc phục./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.533.402
Online: 12