Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/6, Hội đồng nhân dân xã Nặm Lịch khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12.

Tại kỳ họp, UBND xã Trình Tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã; thông qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện và sự quyết tâm của các ban, đoàn thể của xã, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã từng bước được phát triển. Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm đạt trên 860 tấn đạt 61,6% KH năm. Về chăn nuôi gia súc, gia cầm của xã phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn sẩy ra, toàn xã có trên 3.500 con gia súc và đàn gia cầm trên 9.000 con. Quản lý nhà nước về đất đai, tài chính có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, sự nghiệp giáo dục, y tế có chiều hướng chuyển biến rõ nét; quốc phòng an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban của HĐND xã cũng thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp thứ 12, HĐND xã đã nhất trí thông qua các nghị quyết: về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về Quyết toán ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.684
    Online: 52