Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mường Ảng đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Trong những năm qua MTTQ thị trấn Mường Ảng và các thành viên luôn xác định được tầm quan trọng của các phong trào thi đua từ đó bám sát các chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ các cấp, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đảng bộ thị trấn Mường Ảng khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó các phong trào thi đua đã không ngừng đổi mới về nội dung. Phong trào thi đua với 3 tiêu chí và 5 nội dung của cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nếu như năm 2015 thị trấn có 8/11 TDP, bản văn hóa thì đến năm 2019 có 9/10 TDP hóa sau khi sát nhập. Số hộ đạt gia đình văn hóa cũng tăng từ 1.004 hộ năm 2015 lên 1.078 hộ năm 2019. Bên cạnh đó, cuộc vận động quỹ vì người nghèo cũng được các tập thể, cá nhân nhiệt tình ủng hộ. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được MTTQ và các đoàn thể phối hợp với các Chi bộ TDP, bản và các cơ quan, đơn vị trường học thường xuyên duy trì và triển khai kịp thời tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân cùng thực hiện. Phong trào xây dựng đô thị văn minh, tuyến phố văn minh đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng. UBND thị trấn đã hỗ trợ làm mới 489 cột cờ và lá cờ tổ quốc, mắc hơn 200 bóng điện chiếu sáng và hơn 3 nghìn mét dây điện tại 10 TDP, bản với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; đóng góp xây dựng vìa hè quốc lộ 279 đi xã Ẳng Nưa với số tiền trên 150 triệu đồng; xây dựng 4 nhà văn hóa, làm đường bê tông với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó đến nay đã có 5/10 tuyến đường được công nhận tuyến phố văn minh. Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã triển khai tới các thành viên. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, các gia đình luôn có ý thức vươn lên làm giàu chính đáng trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân…

Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Mường Ảng thăm mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã tăng cường động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp tổ chức các cuộc giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần hạn chế lãng phí, thất thoát và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mường Ảng đã đề ra một số giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng đô thị văn minh; các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hưởng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.267.845
Online: 61