Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Huyện Mường Ảng vừa ra Quyết định số 07/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Cụ thể, huyện Mường Ảng ấn định 7 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị bầu cử số 1- thị trấn Mường Ảng và đơn vị bầu cử số 2 - xã Ẳng Nưa mỗi đơn vị có 3 đại biểu được bầu. Các đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị có 5 đại biểu được bầu, gồm: Đơn vị bầu cử số 3 - xã Ẳng Cang; đơn vị bầu cử số 4 - xã Ẳng Tở; đơn vị bầu cử số 5 - xã Búng Lao và Xuân Lao; đơn vị bầu cử số 6 - xã Mường Lạn và Nặm Lịch; đơn vị bầu cử số 7 - xã Mường Đăng và Ngối Cáy.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Ảng được thành lập gồm 15 thành viên; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện. Ủy ban Bầu cử huyện đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phân công nhiệm vụ cho 4 tiểu ban giúp việc (tiểu ban nhân sự, tiểu ban an ninh trật tự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban cơ sở vật chất) để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ công tác tác bầu cử theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 140.763
    Online: 14