Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5 tới. Cuộc bầu cử này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần tích cực xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo đúng luật; Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Ảng được thành lập gồm 15 thành viên; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện. Ủy ban Bầu cử huyện đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phân công nhiệm vụ cho 4 tiểu ban giúp việc (tiểu ban nhân sự, tiểu ban an ninh trật tự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban cơ sở vật chất) để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ công tác tác bầu cử theo quy định.

Ngoài ra để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định và văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc đi bầu cử, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp. Đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa tham gia bầu cử.

Trong công tác nhân sự đảm bảo phát huy dân chủ và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Công tác bầu cử trên địa bàn huyện Mường Ảng đã được triển khai theo đúng trình tự, nội dung và tiến độ thời gian. Trước Tết Nguyên đán huyện đã chủ động mở hội nghị triển khai công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thành lập UBBC huyện; thống kê, rà soát về cơ sở vật chất, lập dự toán kinh phí... chuẩn bị cho công tác bầu cử. Công tác hiệp thương đã bám vào quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của tỉnh và dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của huyện được tổ chức thành công với 100% đại biểu nhất trí thông qua số lượng đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 31 đại biểu, số đại biểu giới thiệu để ứng cử là 54 người. Trong đó số lượng đại biểu các cơ quan thuộc khối Đảng là 12 người, cơ quan mặt trận tổ quốc và các đoàn thể là 7 người, cơ quan thuộc khối HĐND&UBND là 10 người; lực lượng vũ trang là 4 người; đại biểu các xã, thị trấn là 21 người. Về cơ cấu: tỷ lệ nữ chiếm trên 33%; người ngoài đảng 11%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 50%, người dân tộc trên 48%.

Huyện đã ra Quyết định số 07 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cụ thể, huyện ấn định 7 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị bầu cử số 1- thị trấn Mường Ảng và đơn vị bầu cử số 2 - xã Ẳng Nưa mỗi đơn vị có 3 đại biểu được bầu. Các đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị có 5 đại biểu được bầu, gồm: Đơn vị bầu cử số 3 - xã Ẳng Cang; đơn vị bầu cử số 4 - xã Ẳng Tở; đơn vị bầu cử số 5 - xã Búng Lao và Xuân Lao; đơn vị bầu cử số 6 - xã Mường Lạn và Nặm Lịch; đơn vị bầu cử số 7 - xã Mường Đăng và Ngối Cáy.

Cùng với đó sự huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chủ động đề ra các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 282.588
    Online: 11