Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/3, Huyện ủy Mường Ảng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy định số 234 ngày 8/9/2020 của Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu được tiếp thu nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 18 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm; Những nội dung cơ bản của Chương trình hành động số 01, ngày 12/1/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Quy định số 234 ngày 8/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tạo sự thống nhất về hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, những việc cần phải làm để xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tất cả đại biểu sẽ tham gia viết bài thu hoạch./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 282.572
    Online: 14