Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đi bầu cử đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã: Búng Lao, Xuân Lao và Mường Lạn vào ngày 4/5.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, bản Quyết Tiến, xã Búng Lao.

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, sát sao, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban bầu cử các xã đã và đang triển khai các bước, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định của pháp luật. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong công tác bầu cử, các xã đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thông qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội. Các xã đều tổ chức tiếp sóng phát thanh trên hệ thống loa phát phát thanh xã để tuyên truyền về công tác bầu cử, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền trực quan; tuyên truyền lưu động; treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng zôn, khẩu hiệu... tuyên truyền bầu cử; tổ chức các hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày bầu cử. Đến nay các xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp quản lý hành chính về hộ khẩu, rà soát những người đăng ký tạm trú để lập danh sách cử tri đầy đủ. Tiến hành niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử. Việc bố trí, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu đến nay đã hoàn thành; các địa điểm bỏ phiếu được bố trí thuận tiện cho cử tri đi bầu cử; các xã đã hoàn thành việc trang trí khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu theo đúng quy định. Đến thời điểm này trên địa bàn các xã chưa xảy ra các vụ việc, điểm nóng về an ninh trật tự; tư tưởng nhân dân ổn định, không có dư luận xấu ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện kết luận buổi kiểm tra tại xã Mường Lạn.

Kết luận buổi kiểm tra tại các xã đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các xã, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đi bầu cử đầy đủ. Làm tốt việc thông tin, tuyên truyền tới nhân dân về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu… Đặc biệt là cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị để phục vụ cho cuộc bầu cử. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là phải làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo công tác bầu cử an toàn, thành công tốt đẹp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 189.267
    Online: 44