Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/7, HĐND huyện Mường Ảng khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Quốc Thịnh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng các đại biểu HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này HĐND huyện Mường Ảng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện; xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do thường trực HĐND, UBND huyện trình và báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covit – 19 trên địa bàn tỉnh, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt được theo kế hoạch giao: tổng sản lượng cây có hạt đạt 50,7%; duy trì chăm sóc và bảo vệ trên 2 nghìn ha cà phê có hiệu quả, tiếp tục chuyển đổi diện tích cà phê ko hiệu quả sang các loại cây ăn quả có hiệu quả giá trị kinh tế; chăm sóc bảo vệ tốt trên 300 ha cây ăn quả,  220 ha cây mắc ca, trồng mới gần 26 ha cây ăn quả; Tổng đàn gia súc đạt gần 42 nghìn con, đạt 92,31% nghị quyết năm, tổng đàn gia cầm trên 200 nghìn con; duy trì và bảo vệ tốt gần 13 nghìn ha rừng hiện có; công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ được quan tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 3 trăm tỉ đồng; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực, giữ vững và củng cố các tiêu chí nông thôn mới tại 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ẳng Nưa và Búng Lao; cấp trên 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích trên 100 ha; cấp mới quyền sử dụng đất cho 500 ha đất trông rừng sản xuất giai đoạn 2016 – 2021; đầu tư xây dựng có nhiều điểm mới, hệ thống điểm vui chơi công cộng, đường 42m , 27m, khu tái định cư các công trình nhà ở, giao thông được đầu tư ngày càng đồng bộ; tổng thu ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt trên 17 tỷ đồng, đạt 70,65% Nghị quyết. Văn hóa – Xã hội tiếp tục đc phát triển, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực; sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục đc chú trọng, nâng cao; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát thanh truyền hình, tuyên truyền chào mừng các sự kiên chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện với nhiều hình thức phong phú; công tác phòng chống dịch covid – 19 thực hiện có hiệu qủa. Tổ chức thành công cuộc đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, 100% cử tri đi bầu,…

Đồng chí Tạ Mạnh Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp này HĐND huyện Mường Ảng cũng giành phần lớn thời gian cho phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Xoay quanh các vấn đề về: phát triển cây Mắc ca trên địa bàn; xử lý và bàn giao khu chợ cũ; đảm bảo quỹ đất cho nhân dân làm nương không xâm phạm vào rừng; các phương án phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn; việc quy hoạch đất triển khai các dự án trên địa bàn; đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân huyện; chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Mường Ảng khóa IV đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết về: Chương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm; chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nội quy kỳ họp của HĐND huyện khóa IV; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương do huyện quản lý giai đoạn 2021 – 2026; Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan và các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thị trấn Mường Ảng và khu trung tâm xã Búng Lao; Phê duyệt đề án tái cơ cấu sản xuất nông, lân nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2020 – 2025; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vỉ hè và hạ tầng kỹ thuật đường nội thị QL 279 qua thị trấn Mường Ảng.

 Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Mường Ảng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của toàn dân. HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Hiện nay tình hình dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy xác định nhiệm vụ phòng chống dịch vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ lâu dài, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

2. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, chúng ta cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2021 đã đề ra. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phương án phòng chống thiên tai nhất là lũ lụt, lũ quét, sạt lở.

3. Tập trung tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội, nhất là ngân sách nhà nước. Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và thu vượt dự toán ngân sách năm 2021 đề ra.

4. Tiếp tục giải quyết các mục tiêu xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao vai trò và sự đóng góp của nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bàn, thảo luận và thống nhất thông qua 11 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển KT-XH trong toàn huyện.

Để Nghị quyết của HĐND huyện thực sự đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tôi đề nghị sau kỳ họp này, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, các xã, thị trấn nỗ lực phấn đấu, thực hiện thật tốt các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện.

Thay mặt HĐND huyện tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện nhà tiếp tục phấn đấu, lao động, sản xuất nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 384.409
    Online: 37