Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 16/9, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác tuyển quân năm 2022.

Trong năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mường Ảng đã tổ chức rà soát, thống kê, đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và văn bản của cấp trên. Kết quả đã có 572 công dân tham gia sơ tuyển, trong đó có 344 công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp huyện; qua công tác sơ khám tuyển, lập hồ sơ, xét duyệt lý lịch huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho 105 công dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.

Theo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 2022, huyện Mường Ảng dự kiến được giao tuyển chọn 90 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Để đảm bảo cho công tác tuyển quân năm 2022, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật công an nhân dân, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch từ ngày 25/9 tới huyện Mường Ảng sẽ tổ chức sơ tuyển công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.821
    Online: 55