Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 7/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Ảng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

 

9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần quyết tâm, chủ động, Ban thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhất là các biện pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ Huyện đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 26 tỷ đồng đạt 107,3% kế hoạch tỉnh giao; Tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 9000 tấn đạt 50,7% kế hoạch. Chương trình xây dựng Nông thôn mới huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,97%... Các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoạt động chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường.

Hội nghị đã đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng NTM…

Hội nghị cũng đã lấy ý kiến tham gia vào kế hoạch phát triển cây Mắc ca giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia vào phương án, kế hoạch phát triển, thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm và công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Huyện và biểu quyết thông qua Điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 514.303
    Online: 22