Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 14/10, Đoàn công tác của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại huyện Mường Ảng.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Ảng, trong giai đoạn 2016-2020, huyện có 25 hộ gia đình được hỗ trợ phương tiện nghe – xem theo quyết định của UBND tỉnh và nguồn kinh phí của huyện; tiếp nhận 5 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động theo quyết định của UBND tỉnh. Việc tiếp nhận các thiết bị tuyên truyền cổ động, hỗ trợ thiết bị nghe xem cho các hộ gia đình thuộc Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 1016-2020 theo quyết định số 07/2019 ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Điện Biên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp người dân được tiếp cận với các thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhất là nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 25,97%.

Phát biểu tại các buổi làm việc đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Mường Ảng trong công tác rà soát, bình xét, thẩm tra các đối tượng được thụ hưởng của dự án. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề nghị huyện cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, tiếp tục tuyên truyền người dân sử dụng có hiệu quả các thiết bị được hỗ trợ, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, quản lý thiết bị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 384.361
    Online: 17