Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Những năm qua, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng chú trọng triển khai thực hiện. Đặc biệt là chương trình cho vay hộ nghèo đã giúp nhiều gia đình trên địa bàn huyện Mường Ảng có vốn, đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Lường Thị Tiếng, bản Nong, xã Ngối Cáy

Bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện, những năm qua, NHCSXH  huyện Mường Ảng đã thực hiện tốt việc giải ngân các chương trình vốn nói chung, đặc biệt là nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo. Phối hợp với các hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, nắm danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn. Từ đó giải ngân kịp thời và hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo trên địa bàn huyện là 135 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng dư nợ. Từ đầu năm 2022 đến ngày 10/3 đã giải ngân trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đã giải ngân tác động tích cực đến đời sống của người dân; dần thay đổi tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tích cực đầu tư, phát triển kinh tế gia đình. Góp phần không nhỏ vào mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 809.887
    Online: 26