Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Tổ giao dịch lưu động NHCSXH huyện tổ chức giao dịch tại xã Ẳng Tở ngày 13/4/2022

Thực hiện Điện số 768, ngày 10/3/2022 của Công an tỉnh Điện Biên, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, hàng tháng bố trí một cán bộ Công an xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động trong thời gian giao dịch, thanh toán, giải ngân và vận chuyển tiền đi về tại các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên; Ngày 7/4/2022, Trưởng công an huyện Mường Ảng đã ban hành văn bản số 411/CV-CAH về việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động trong thời gian giao dịch thanh toán, giải ngân và vận chuyển tiền đi về các điểm giao dịch tại các xã, thị trấn.

Căn cứ lịch giao dịch hàng tháng của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, Lãnh đạo Công an huyện yêu cầu Trưởng công an xã, thị trấn cử cán bộ phối hợp với Tổ giao dịch lưu động của Ngân hàng chính sách, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của công an tỉnh, huyện về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động giao dịch của Ngân hàng chính sách. Bên canh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, quy định về giao nhận, vận chuyển, bảo quản, kiểm kê tiền mặt, giấy tờ có giá và tổ chức vận chuyển tiền mặt từ trụ sở chính đến các Điểm giao dịch xã và ngược lại bằng xe ô tô của đơn vị, có các trang thiết bị bảo vệ như: Thiết bị phòng chống cháy nổ, hòm, khóa, két, công cụ hỗ trợ (roi điện) trang bị cho bộ phận bảo vệ được cơ quan công an cấp phép cho sử dụng. Vì vậy mà từ đầu năm đến nay (13/4/2022), doanh số thanh toán và vận chuyển tiền mặt đi về từ trụ sở Ngân hàng chính sách đến các Điểm giao dịch xã, thị trấn đạt trên 144,2 tỷ đồng, trong đó: Hoạt động thanh toán tại các điểm giao dich xã, thị trấn gồm có cho vay 56,3 tỷ đồng, thu nợ 37,9 tỷ đồng, thu lãi 6,8 tỷ đồng, thu chi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 13,2 tỷ đồng; Vận chuyển tiền đi về từ trụ sở đến các Điểm giao dịch xã, thị trấn 30 ỷ đồng luôn an toàn, hiệu quả. Góp phần đảm bảo tình hình an ninh trính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy các mặt hoạt động phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.953
    Online: 31