Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 29/04/2022, tại Điểm giao dịch thị trấn Mường Ảng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng đã tiến hành giải ngân cho 08 hộ vay với số tiền 480 triệu đồng. Đây là những món vay đầu tiên thuộc Chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn huy động của Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Để thực hiện cho vay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ lần này, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng được giao chỉ tiêu tín dụng với tổng số vốn là 7,9 tỷ đồng, trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 2,4 tỷ đồng; Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 5 tỷ đồng; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 500 triệu đồng. Hiện nay Phòng giao dịch NHCSXH và UBND các xã, thị trấn đã kịp thời rà soát và triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn để phục hồi và phát triển kinh tế bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid - 19./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.946
    Online: 89