Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Những năm qua, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng đã góp phần cùng các cấp, các ngành địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hiện nay tổng dư nợ uỷ thác đối với các tổ chức hội, đoàn thể của NHCSXH huyện Mường Ảng là trên 400 tỷ đồng. Toàn huyện có trên 220 Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng đã đề ra những mục tiêu, phương hướng cụ thể, phấn đấu nguồn vốn bổ sung từ Ngân hàng cấp trên tăng trưởng từ 8-10%/năm; dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 100%; tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8-10%/năm; tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt từ 98% trở lên; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%. Bên cạnh đó, Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tính dân chủ, công khai minh bạch trong việc sử dụng nguồn vốn vay; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH và phát huy hiệu quả nguồn tín dụng ưu đãi đối với người dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 809.997
    Online: 73