Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Mường Ảng đang tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngay từ cuối tháng 4 tại Điểm giao dịch thị trấn Mường Ảng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng đã tiến hành giải ngân cho 8 hộ vay vốn, với số tiền 480 triệu đồng. Đây là những khoản vay đầu tiên trong gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ lần này, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng được giao chỉ tiêu tín dụng với tổng số vốn là 7,9 tỷ đồng, trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 2,4 tỷ đồng; Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 5 tỷ đồng; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 500 triệu đồng.

Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng đã triển khai cho vay trong thời gian sớm nhất nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 9/5, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng đã giải ngân được trên 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban và địa phương thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ý nghĩa này. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tổ chức giám sát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 809.958
    Online: 39