Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 973/NHCS-KTNB ngày 22/12/2021, của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên về Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2022. Từ ngày 16 đến ngày 24/05/2022, Đoàn kiểm tra, kiểm soát nội bộ NHCSXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng.

Đoàn kiểm tra tại xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng

Nội dung là kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai các mặt hoạt động tín dụng chính sách từ tháng 03/2021 đến thời điểm kiểm tra. Ngoài ra Đoàn kiểm tra cũng kiểm tra thực tế công tác phối hợp thực hiện ủy thác cho vay của các tổ chức Hội đoàn thể cấp huyện và cấp xã, công tác lưu giữ hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc giải quyết thủ tục cho vay của Tổ trưởng tổ TK&VV và các hộ vay. Tính đến ngày 24/05/2022 tổng dư nợ NHCSXH huyện Mường Ảng đạt trên 405,2 tỷ đồng, tăng 25,3 tỷ so với 31/12/2021; Hiện có 8.263 hộ còn dư nợ của 15 chương trình tín dụng chính sách, bình quân dư nợ đạt 49 triệu đồng/hộ. Với số lượng khách hàng đông, cho vay nhiều chương trình tín dụng và mỗi chương trình tín dụng được giải quyết cho vay theo từng đối tượng thụ hưởng, sẽ có Bộ hồ sơ thủ tục giải quyết công việc khác nhau, dẫn đến khối lượng công việc lớn. Chính vì vậy công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ định kỳ hàng năm của NHCSXH tỉnh Điện Biên đặc biệt quan trọng, giúp cho các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, kịp thời phát hiện và chỉnh sửa những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời qua công tác kiêm tra kiểm soát nội bộ đã giúp cho cán bộ NHCSXH và cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - an sinh xã hội tại địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 810.039
    Online: 30