Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 2/6, Ban chỉ đạo chuyển đổi huyện Mường Ảng tổ chức họp triển khai nhiệm vụ và 1 số nội dung của Ban chỉ đạo Đề án 06.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện chủ trì cuộc họp

Tính đến hết năm 2021, mạng truyền dữ liệu chuyên dùng trên địa bàn huyện Mường Ảng đã được triển khai tới 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện tới cấp xã; trên 98% số bản đã được phủ sóng điện thoại di động; 100% khu dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 3G, 4G. Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước cấp huyện đạt trên 95%; 100% cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng với tổng số 213 chứng thư; tỷ lệ văn bản có ký số đạt trên 90%; 10/10 xã, thị trấn được đầu tư phòng họp trực tuyến. Hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử được triển khai, cung cấp 91 dịch vụ công trực tuyến, trong đó cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia đóng góp ý kiến vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; Đề án 06 và mô hình điểm dịch vụ công. Trong thời gian tới huyện Mường Ảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về sự cần thiết của chuyển đổi số và việc thực hiện Đề án 06; chủ động điều tra rà soát số liệu tiêm phòng vắc xin; số lượng người dân sử dụng điện thoại thông minh, vận động người dân thực hiện việc đăng ký sim chính chủ; sử dụng tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, vật lực, trang thiết bị; kiện toàn lại tổ công nghệ cộng đồng;  huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn; thời thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện…góp phần vào công cuộc xây dựng “ Chính phủ số, xã hội số, công dân số”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 809.890
    Online: 29