Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 30/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Ảng tổ chức họp lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch, Báo cáo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002 NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ và công tác khác có liên quan. Đồng chí Định Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung trong Dự thảo Kế hoạch, Báo cáo tổng kết; đồng thời đề xuất điều chỉnh một số nội dung của chương trình Hội nghị tổng kết và góp ý vào một số nội dung có liên quan.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Định Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và đề nghị bộ phận soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch, Báo cáo. Đồng thời, mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản vào Dự thảo Kế hoạch, Báo cáo để bộ phận soạn thảo chỉnh sửa, chuẩn bị tốt cho Hội nghị sắp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 876.892
    Online: 38