Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tín dụng chính sách, Hội Nông dân huyện đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho nhiều hội viên tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Mô hình nuôi gà thịt của hội viên nông dân xã Ẳng Cang

Hội Nông dân huyện đang quản lý 80 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo vốn vay cho trên 3.500 lượt hội viên được vay với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, cùng với chính sách trả lãi, trả gốc hợp lý ngày càng có nhiều hộ thuộc các nhóm đối tượng được vay mạnh dạn tham gia vay vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn để nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn tổ chức hội thảo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ vay vốn; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cho nông dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Hằng năm, giới thiệu, tạo việc làm cho lao động. Các hoạt động này đã tạo sức lan tỏa, thu hút hội viên, đặc biệt là hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tiếp cận với sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Nhiều hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo, vươn lên khá giả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.755
    Online: 83