Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Xác định rõ việc triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2022; cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã và đang vào cuộc để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 06 trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Một trong những công việc quan trọng nhất được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, ủng hộ tham gia thực hiện. Xác định được vai trò công tác tuyên truyền, ngay sau khi Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện, Tổ Đề án các xã, thị trấn được thành lập và đi vào hoạt động đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền đề án 06 đến từng bản, tổ dân phố, người dân bằng nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền lưu động, diễu hành, tổ chức họp dân tuyên truyền miệng, treo pano, áp phích, băng zon, đăng tải tin bài trên các trang mạng xã hội của cơ quan đơn vị.... thu hút hàng chục nghìn lượt người nghe. Qua đó đã nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Đề án 06, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của huyện.

  Anh Dũng - Công an huyện Mường Ảng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.267.907
    Online: 77