Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Suốt chặng đường 20 năm qua, người dân huyện Mường Ảng, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách quen thuộc với hình ảnh các cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội có mặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn để giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi của khách hàng.

Tính đến nay, tổng nguồn của NHCSXH huyện Mường Ảng đạt trên 412 tỷ đồng. Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, huyện Mường Ảng đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được trên 33.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác, với doanh số cho vay đạt trên 1.000 tỷ đồng. Từ đó giúp trên 5.500 hộ thoát nghèo, giúp trên 1.700 hộ nghèo có nhà ở ổn định; 2.800 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn không lãi suất và lãi suất thấp để phát triển sản xuất; trên 2.100 hộ gia đình có điều kiện sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh đảm bảo trong sinh hoạt; trên 5.900 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng khó...

Nguồn vốn qua NHCSXH đáp ứng kịp thời, lãi suất thấp, thủ tục cho vay đơn giản tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn phát huy hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, đời sống nâng lên rõ rệt.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và chỉ đạo của các cấp, huyện đã tổ chức quán triệt đến các địa phương. NHCSXH huyện tổ chức tuyên truyền nội dung chỉ thị đến toàn thể cán bộ, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn… nhằm đưa thông tin đầy đủ, kịp thời tới các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng CSXH.

Những nỗ lực và thành tích đã đạt được của NHCSXH và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Mường Ảng trong 20 năm qua đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của huyện. Cấp ủy và chính quyền huyện tin tưởng rằng, NHCSXH huyện phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong 20 năm qua để tiếp tục phát triển các chương trình tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 960.000
    Online: 79